top of page

Visi

Mewujudkan komuniti pekebun kecil yang progresif, inovatif, proaktif dan berdikari dengan hak untuk mendapatkan sebahagian daripada kekayaan negara, menikmati keadilan sosio-ekonomi sambil mengekalkan kedudukannya yang sah dalam masyarakat Malaysia dengan kebanggaan dan kemuliaan.

Misi

Meningkatkan sosio-ekonomi pekebun kecil melalui hubungan dan kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan, pertubuhan swasta dan bukan kerajaan (NGO) untuk membolehkan pekebun kecil memanfaatkan sumber mereka untuk mengoptimumkan produktiviti, pendapatan dan kualiti kehidupan selaras dengan pertumbuhan kerajaan dan dasar pembangunan.

1811962.jpg
bottom of page