top of page

PENYELIDIKAN & PEMBANGUNAN

Menjalankan kajian-kajian dan penyelidikan bagi mendapatkan maklumat-maklumat berkenaan keadaan, keperluan, kehendak, potensi dan masaalah-masaalah yang dihadapi oleh pekebun-pekebun kecil.

bottom of page