top of page

PEMBANGUNAN KOPERASI

PKPKM juga fokus membangunkan ekonomi pekebun kecil melalui kaedah koperasi agar keuntungan perniagaan melalui kaedah kelompok dapat dibahagikan secara sama rata dan berkesan.

bottom of page